UWAGA OBJAZDY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu informuję, że planuje rozbiórkę starego przepustu i budowę nowego obiektu w ciągu drogi krajowej nr 40 w miejscowości Pokrzywnica. W związku z pracami budowlanymi konieczne będzie wprowadzenie objazdów.

W trakcie robót fragment drogi w miejscowości Pokrzywnica będzie całkowicie wyłączony z ruchu. Tak jest od 22 czerwca, w związku z czym wyznaczono następujące objazdy:

Samochody ciężarowe o wadze powyżej 8 ton: od Większyc do Głogówka drogą krajową 45 przez Stradunię do Krapkowic, następnie drogą wojewódzką nr 416 przez Pietnę, Kórnicę do Głogówka (długość objazdu – 35 km).

Pozostałe pojazdy: od Większyc drogą krajową 45 do Straduni, następnie drogą powiatową przez Walce, do Twardawy – długość objazdu – 22 km.

Trasy objazdów pokazano na załączonej mapce.

Roboty budowlane o wartości około 850 tys. zł będą prowadzone przez firmę PRUiM

– MOSTY Sp. z o.o z Gliwic. Umowny termin zakończenia robót, to 9 września 2016 r.