Nowy sprzęt dla prudnickich policjantów.

2 listopada w Starostwie Powiatowym w Prudniku odbyło się symboliczne przekazanie sprzętu, na który składają się: zestaw do oznakowania miejsc wypadków, flary ostrzegawcze, diody sygnalizacyjne, znaki drogowe, notebook, sprzęt komputerowy oraz filmy o tematyce profilaktycznej. Wymieniony sprzęt został przekazany przez Starostę Prudnickiego Radosława Roszkowskiego na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku podinsp. Krzysztofa Urbana. Wartość użyczonego sprzętu przez Powiat Prudnicki wynosi 8 500 złotych.

Użyczony sprzęt będzie wykorzystywany przez prudnickich policjantów w codziennej służbie i niewątpliwie przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu prudnickiego.

Ponadto, w przekazaniu sprzętu wzięli udział: naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego Anna Wojtczak, skarbnik powiatu Larysa Zamorska, kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego Katarzyna Kret, przewodniczący Komisji Edukacji i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu w Prudniku Ryszard Kwiatkowski oraz p.o. Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Prudniku asp. Kamil Perewizny.

Sprzęt zakupiony został przez Powiat Prudnicki w ramach partnerskiego projektu „Razem dla bezpieczeństwa – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych powiatu prudnickiego – ETAP II”,dofinansowanego z „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.